Opět bych přidal dvě menší pikantnosti ke scénáři. Na prvním obrázku vidíme , jak dokáže s názvem dílu zamávat jedna rekvizita a na posledních dvou obrázcích si povšimněme špatně propočteného kalendáře - pokud je čtvrtek pětadvacátého , kolikátého by měla být středa před týdnem ???