Jihoamerické dobrodružství Jirky Hradce pokračuje v tomto díle. Do pražského ústředí československé rozvědky dorazila zpráva z lodi Morava. Hradec je už několik dní nezvěstný a Barkl byl nalezen mrtev. Žitný se Zemanem si zprávu čtou a radí se co dál. Žitný se připravuje na vyjednávání s Corrensem, na to ale potřebuje povolení z vyšších míst. Zeman chce s Gajdošem opět předvolat Sachlovou a pořádně jí zmáčknout. Zatím se přesouváme za Jirkou Hradcem. Je stále naživu a relativně bez starostí. Hraje golf a jeho hlídači Holohlavý a Šikmooký ho mají neustále na očích. Při hře zpozoruje jedoucí postavu na koni. Je to žena a míří k nim. Představuje se Hradcovi, je to Inge Scheller a Hradcovi má být k ruce, kdyby chtěl prý něco diktovat. Hradec od ní zkouší nenápadně zjistit, kde se vůbec nachází, netuší v jaké je zemi. Ta ale není vůbec naivní, naopak je to spolupracovnice Hradcova věznitele, Alberta Mestreye. Vyřizuje mu vzkaz od šéfa, který ho zve na večeři. Při jídle pak Hradec s Mestreyem diskutují o minulosti, kdy Mestrey byl aktivním fašistou. Ani on ale nechce Hradcovi říci místo pobytu. Hradec ho zkouší provokovat nepříjemnými narážkami, ale Mestrey je tvrdý chlapík. Při jídle je obsluhuje Mestreyova skupinka sloužících. Mestrey pak odchází s Inge a Hradec zkouší zjistit od sloužících cokoliv, co by mu mohlo pomoci v orientaci. Nikdo z nich však na jeho dotazy nereaguje. Mestrey se pak vrací a Hradcovi přehrává jeho žádosti služebnictvu, všechno měl nahráno a on tak triumfuje. Za Hradcem přijde do pokoje Inge, při tom jsou oba sledováni tou dvojicí. Opět chce od ní vědět, ve které je zemi a další pro něj důležité věci. Inge mu ale přinesla malý magnetofon, na kterém je několik otázek pro Hradce. On to odmítá. Vyzvídá dál, dozvídá se, že poblíž je archeologické naleziště, je to hobby Mestreye. Byl sem dopraven letadlem, během letu byl ale uspán. Kdyby se chtěl pokusit o útěk, potřeboval by minimálně komplice. Pouští si pak nahrané otázky, po jejich skončení se v záznamu ozve morseovka, někdo mu chce pomocí ní sdělit něco důležitého. Hradec luští morsea a vychází mu z toho všeho jedno slovo, Rodrigo. Zatím se Žitný setkává v průhonickém parku s Corrensem.

Vyplývá z toho, že Correns je pověřený vést jednání o Hradcovi, předává Žitnému fotografie Jirky Hradce a další postupně domluví. Mestrey zatím ukazuje Hradcovi okolí svého sídla, útěk po zemi je z této divočiny prakticky nemožný. Zastavují se u Mestreye na nalezišti, kde je Hradcovi představen vedoucí naleziště, James Spellman, další Mestreyův spolupracovník. Mestrey pak ukazuje Hradcovi starou listinu, německý dotazník, ve kterém jsou otázky ohledně židů. Mestrey chce získat ještě jeden takový, Barkl ho prý u sebe neměl a tak je možnost, že ho má Praha. Proto je na řadě Hradec. Jen za tento dotazník je ochoten Mestrey Hradce vyměnit. Mestrey pak nadiktuje na magnetofon zprávu pro Prahu. Hradec zatím po budově a přilehlých místnostech hledá ten kontakt z morseovky, zkouší nenápadnými otázkami a zmíněním se o "Rodrigovi" zjistit, kdo je tím kontaktem, oslovuje i Spellmana, ale ten to není. Pak zaslechne ťukání morseovky od jednoho z pracovníků naleziště, který si jakoby čte v papírech. Ten mu nenápadně šeptá, že jeden ze sloužících není hluchý a slyšel Hradcovi otázky. Do Prahy zatím přilétá z Madridu Correns, je sledován Bezpečností. Jeden z pilotů vhazuje do schránky obálku pro Ministerstvo vnitra. Na ní pak už Žitný, Zeman a Gajdoš poslouchají podmínky. Mestrey na pásce sděluje, aby odpověděli, zda mají stejný dotazník podle vzoru, na kterém je napsáno číslo konta a jméno banky, toto chce vyměnit za majora Hradce. Podle dalších zpráv od Mestreye je zřejmé, že Correns jde z kola ven, trojice však netuší proč. Bezpečnost zatím tu listinu nemá. Dedukují, že by jim mohla pomoci Sachlová. Propouštějí ji a čekají, co udělá. Žitný pozve Corrense k rozhovoru, pouští mu zprávu od Mestreye, ve které je slyšet, že ten Corrense odepisuje. On tomu ale nechce věřit. Žitný chce po něm onu druhou listinu. Zároveň mu ukazuje i fotografie a sděluje mu, že je celou dobu sledován. Nakonec Correns říká, že druhou listinu měl Štefek, on jí pak ale někam ukryl. Zatím se vydává jednat Sachlová, jde k Štefkově manželce. Bere si ze svazku klíčů jeden. Za ní jde ale Zeman a s Gajdošem jdou i do bytu. Štefkova manželka pak prozrazuje Zemanovi, že Sachlová si schovala do kabelky malý klíček. Sachlová pak vypovídá, že Štefka zabil Correns. Klíček je od schránky na zavazadla na vlakovém nádraží. Zatím se Hradec s Rodrigem potají domlouvají na provedení společného útěku. Rodrigo sežene vrtulník a falešným požárem zmátne obyvatele domu. Hradec má zatím ukrást z Mestreyova trezoru důležité dokumenty, které potřebuje Rodrigo. V Praze se luští šifra na druhém dotazníku. Do akce vstupuje náčelník šiférů, kapitán Hejduk.

Velmi poutavě a odborně rozebírá před Zemanem, Žitným a Gajdošem psaná slova a skládá z nich šifru. K jejímu rozluštěni bylo potřeba obou dotazníků, výsledkem je číslo konta, které potřebuje Mestrey. Hradec s Rodrigem domlouvají další věci o akci. Jeden ze sluhů přinese do Hradcova pokoje tác s ovocem, třaskavina pro odpálení trezoru bude v pomeranči. V Praze pak už počítají s podmínkami výměny a chystají se získat za každou cenu majora Hradce. Na jihu však už začala akce Hradce a Rodriga, o které nemají v Praze ani tušení. Kolem sídla krouží vrtulník a všichni se ženou k fiktivnímu požáru. Hradec se zatím lstí zbavuje Holohlavého a bere mu zbraň. V kanceláři pak nastraží pomeranč a odpálí trezor s dokumenty. Šikmooký se snaží Hradce zneškodnit, ale nedaří se mu to a Jirka ho zastřelí, opět si bere jeho zbraň. Spellman zatím vysílačkou říká Mestreyovi, že požár je fingován. Jirka Hradec prchá a Mestrey nalézá už jen prázdný pokoj a také prázdný trezor. Je zoufalý. Hradec pokračuje na koni v útěku. Spellman ho ale sleduje a koně zastřelí. Hradce pak dlouho pronásleduje, mnohokrát po sobě střílejí, to vše pod rachotem vrtulníku, který létá po okolí a hledá vhodné místo k přistání. Mestrey se je vydává hledat, slyší střelbu a křičí, že Hradce potřebuje živého, nikde je ale nenachází a tak rezignovaně u řeky pozoruje kroužící vrtulník, tuší, že prohrál. Vrtulník konečně přistává a Rodrigo se vydává Hradcovi na pomoc. V jedné chvíli Hradec přebíhá zpoza kmene za jiný a Spellman vystihuje chvíli a pálí mu do zad, Hradec padá zasažen k zemi. Rodrigo ale nelení a aspoň zastřelí Spellmana dvěmi ranami. Hradce pak odnáší do vrtulníku a spolu odlétají. Jeho zranění jsou ale velmi vážná a cestu do vlasti nepřežije. Všichni, včetně Rodriga, se setkávají při pohřbu Jirky Hradce v Kateřinské Hoře. Tady symbolicky začala Jirkova práce u Bezpečnosti a také tu skončila.


Jan Zeman: Vladimír Brabec
mjr. Hradec: Rudolf Jelínek
pplk. Žitný: František Němec
kpt. Hejduk: Jiří Lír
por. Gajdoš: Emil Horváth ml.
plk. Pavlásek: *Josef Větrovec
MUDr. Veselý: Vladimír Ráž
por. Láďa: Ivo Niederle
Heda Štefková: **Jiřina Petrovická
Lenka Sachlová: Helga Čočková
Inge Schellerová: Hana Maciuchová
William Correns: *Radovan Lukavský
Alberto Mestrey: ***Jiří Adamíra
James Spellman: Jan Pohan
Rodrigo: Milan Klásek
Holohlavý: Rudolfo Jiménez
Šikmooký: Cerezo Salazar
Blanka Zemanová: Jaroslava Obermaierová
Lidka Zemanová: Ivana Andrlová
Zemanova matka: Pavla Maršálková
a další

Ideový námět: Jan Kovář
Námět: J. S. Kupka
Povídka a scénář: Jiří Sequens, J. S. Kupka
Odborná spolupráce: Adolf Gruber, PhDr. Vlastislav Kroupa,
Jiří Čermák, František Kruml
Dramaturgové: ing. Jiří Procházka, mjr. Leoš Jirsák
Hudba: Zdeněk Liška
Nahrál: Filmový symfonický orchestr nositel vyzn. „Za vynikající práci”
Dirigent: František Belfín
Výtvarník dekorací: akad. arch. Karel Černý
Asistent architekta: Michal Krška
Výprava: Karel Kočí
Výtvarník kostýmů: Lída Novotná
Kostýmy: Eliška Vitvarová
Umělecký maskér: Jaroslav Čermák
Skript: Alena Mikeťuková
Zástupci vedoucího výroby: Olga Mimrová, Petr Čapek, Josef Hudlička
II. kameraman: Jan Kváča
II. režisér: Jiří Mikeťuk
Střih: ing. Josef Valušiak
Zvuk: Jiří kejř
Výroba: Josef Císař
Kamera: *Václav Hanuš a Josef Hanuš
Režie: **Jiří Sequens

Film byl natočen
za spolupráce
kubánského
ministerstva vnitra

*(zasloužilý umělec)
**(národní umělec)
***(laureát st. ceny Klementa Gottwalda)

Vyrobilo
Filmové studio
Barrandov
pro
Československou
televizi Praha
Ústřední redakce armády,
bezpečnosti a brannosti
©1978