Příběh dějem navazuje na díl Loď do Hamburku. Do vesnice jménem Krásné Pole, přijíždí odborník a virtuos ve hře na varhany, Michálek. Spolupracuje s památkovou péčí a přijel do vesnice tento skvostný nástroj opravit. Před kostelem se potkává s Dr. Koterovou a jejím pomocníkem, ti jsou právě z památkové péče a z kostela odvážejí na údržbu několik dřevěných skulptur. Michálka zajímá, zda na místě zůstává památná sekvence obrazů, tzv. Křížová cesta. Tu si pak v kostele prohlíží a nenápadně pod rám deváté části podsouvá tajemnou obálku. Při tom ho ale zpozoruje místní farář, Michálek ovšem netuší jestli ho viděl a představuje se mu. Říká, že se přijel podívat na varhany. Farář se obává, aby alespoň tento kostel zůstal církvi a nebude snad zrušen jako blízký klášter Sv. Magdaleny, který je vlastně ženským klášterem. V něm má být ústav pro mentálně postižené děti. Při zkušební hře na varhany hraje Michálek Widorovu Toccatu, která je smluveným signálem pro představenou ženského kláštera, která tak posílá do skrýše ve věži jejich kostela sestru Marii.

V oné místnosti se schovává uprchlík Bláha, který přicestoval do Čech na lodi Morava. Čeká tam na tento signál, který značí, že požadované věci jsou na místě. Při hře se v kostele objeví i místní pomocník faráře Volštát, který je silným alkoholikem a navíc ještě z kostela krade sošky pro pomocníka Dr. Koterové, jistého Faltu. Z kostela pak vynáší nějaké věci a na smluveném místě je předává za peníze Faltovi. Bláha večer opouští úkryt a chce v kostele z pod obrazu získat potřebné věci a uprchnout, jenže skrýš je prázdná, vrací se tak zpět do kláštera. Druhý den pak v klášteře navštěvuje matku představenou farář z kostela, nabízí jí zpověď a říká jí, že získal tu obálku a ví,koho ukrývá. Ta ale odmítá. Farář také vše oznamuje i Michálkovi, který to pod obraz ukryl. Abatyše zjištěnou věc oznamuje Bláhovi a přesvědčuje ho o svojí loajálnosti v boji proti stejnému nepříteli. Nabízí mu možnost plastické operace u bratra její známé matky představené na Moravě. Její bratr je plastický chirurg a Bláhovi by tak změnil podobu tváře. Bláha souhlasí a slibuje, že odejde. Druhý den je v kostele nalezen mrtvý farář. Do Krásného Pole přijíždí Zeman se Stejskalem. Je s nimi i Jirka Hradec, kterého poslal Kalina, protože by se mohlo jednat o šikovně nastrčenou provokaci. Obyvatelé vesnice se proti nim bouří. Při výslechu říká Dr. Koterová, jak našla mrtvého.

Doktor pak při ohledání těla zjišťuje, jak došlo k vraždě. Farář byl udeřen do hlavy svícnem, na kterém jsou ještě stopy krve, při pádu se udeřil o opěradlo židle a to byla smrtící rána. Zeman pak vyslýchá i pomocníka památkářky Faltu, který jim říká o Michálkovi. Pak se také dozvídají, že pomocník v kostele Volštát, který našel ráno mrtvého, vzal z farářova stolu 20 tisíc a šel se do města opít a všechny hostil. Zeman pak v kostele vyslýchá Michálka a ten přiznává, že přinesl nějakou obálku, kterou dal pod obraz. Dostal jí od člověka, kterému říká regenschori. Celkově se chová velmi roztěkaně a v Zemanovi vzbuzuje dojem náboženského fanatika. O obálce prý věděla i Abatyše. V klášteře jí pak navštěvují Zeman s Hradcem, kteří si předem přečetli církevní řády a překvapují ji tak svými znalostmi. Ona jim pak podléhá a vpouští je do kláštera, kde si nechávají nastoupit přítomné sestry. Při dotazu na porušení pravidel řádu a na svědomí ve věci vraždy faráře se hroutí právě sestra Marie, která pak u Kaliny vypovídá o přítomnosti muže, ukrývajícího se v klášteře. Na fotografii pak poznává Bláhu. Příslušníci pak doma zajišťují řidiče Faltu, u kterého nacházejí kradené věci a také rukavice, na kterých jsou stopy laku stejné jako na svícnu, kterým byl udeřen farář. Falta se pokouší uprchnout, ale nemá šanci. To on ho zavraždil, jelikož farář ho přistihl při krádežích v kostele. Konec je ale pro Zemana a další příslušníky trpký, Bláha opět zmizel a nemají o něm jedinou stopu.


Jan Zeman: Vladimír Brabec
major Pavlásek: *Josef Větrovec
major Kalina: *Miloš Willig
ppor. Stejskal: Ladislav Mrkvička
Jiří Hradec: Rudolf Jelínek
MUDr. Veselý: Vladimír Ráž
Pavel Bláha: Radoslav Brzobohatý
Abatyše: Nina Popelíková
sestra Marie: Marta Vančurová
Michálek: Jiří Vala
farář: Luděk Munzar
kostelník Volštát: František Husák
Dr. Koterová: Blanka Bohdanová
řidič Falta: Josef Čáp
por. Dvořák: Adolf Filip
dále hráli: Karel Bělohradský, Jiří Cimický, Rudolf Kalina,
Josef Kalena, Václav Mareš, Ivo Niederle a Bohumil Smutný

Ideový námět: Jan Kovář
Námět a povídka: Václav Černý a Miloslav Vydra
Scénář: Miloslav Vydra a Jiří Sequens
Odborná spolupráce: Adolf Gruber, PhDr. Vlastislav Kroupa, František Kruml
Dramaturgové: ing. Jiří Procházka, mjr. Leoš Jirsák
Hudba: Zdeněk Liška
Náhrál: Filmový symfonický orchestr nositel vyzn. „Za vynikající práci”
Dirigent: František Belfín
Sólo pro varhany: Jiří Ropek
Výtvarník dekorací: akad. arch. Karel Černý
II. architekt: ing. Jiří Matolín
Výprava: Karel Kočí
Výtvarník kostýmů: Lída Novotná
Kostýmy: Eliška Hofová
Umělecký maskér: Jaroslav Čermák
Zástupci ved. výroby: Olga Mimrová, Josef Hudlička
Skript: Alena Mikeťuková
II. kameraman: Jan Kváča
II. režisér: Jiří Mikeťuk
Střih: ing. Josef Valušiak
Zvuk: Jiří Kejř
Produkce: Josef Císař
Kamera: *Václav Hanuš
Režie: *Jiří Sequens

*(zasloužilý umělec)

Vyrobila
Československá
televize Praha

Ústřední redakce armády,
bezpečnosti a brannosti
ve
Filmovém studiu
Barrandov

Zpracovaly Filmové laboratoře
Barrandov

©1976