Od počátku vývoje samonabíjecích pistolí můžeme sledovat dva hlavní směry. Jeden představují služební zbraně u kterých je rozhodující výkon náboje a kapacita zásobníku; velikost a hmotnost jsou druhořadé. Druhá větev vývoje pistolí směřuje ke zmenšování velikosti i za cenu snížení výkonu a počtu nábojů. Představa kapesní zbraně se vyvíjela v závislosti na technických možnostech výrobců. Ještě koncem 19. století se označení "kapesní" používalo pro revolvery, jejichž celková délka se blížila 20 cm. Menší tehdy byly jenom deringery. 

Podobná situace byla zpočátku i u samonabíjecích pistolí. První pistole Colt s označením kapesní (1903 Pocket Automatic Pistol) velikostí odpovídala pozdějšímu modelu Commander. Rozhodujícím impulzem pro vznik opravdu kapesních pistolí byly vynálezy J. M. Browninga: dynamický závěr, konstrukce pistole FN model 1906 (v USA vyráběné jako Colt model 1905) a náboj 6,35 mm Browning. Dodnes je patrný rozdíl mezi představou kapesní pistole v Americe a v Evropě. Evropské jsou opravdu malé zbraně s hlavní délky kolem 50 mm, celkovou délkou blízkou 100 mm, typickým nábojem 6,35 mm Br a kapacitou zásobníku od 6 nábojů. Američané tyto miniatury považují za "ženské" a kapesní pistole "pro chlapy" by měly být větší a alespoň třistaosmdesátky (9 mm Browning krátký), tedy zbraně, které se blíží starším evropským policejním pistolím.

V posledních asi 20 letech se právě v USA dočkaly značné popularity takzvané "záložní" (backup) pistole, rozměrově blízké kapesním, ale konstruované na výkonné služební náboje 9 mm Luger, 40SW nebo 45 ACP. Jejich typickým znakem je uzamčený závěr.

Bayard 1908 je samonabíjecí pistole navržená belgickým Bernardem Clarusem v roce 1908 jako kapesní pistole krátkého dosahu, určena pro sebeobranu. Bayard 1908 byla prodávána na civilním trhu, pro náboje 6,35 mm Browning; 7,65 mm Browning; 9,17 mm Browning. Byla vyráběna v belgické továrně Anciens Etablissements Pieper od r. 1908 až do roku 1930.

Hmotnost : 460 gr.

Délka : 126 mm

Délka hlavně : 57 mm

Dostřel : 20 m

Zásobník : 5 nábojů

V seriálu je tato mini zbraň v držení Kájíka Vondřicha a jeho tvrzení, že "včeličky si zabzučej" je, vzhledem k velikosti zbraně, velmi trefné. Při přepadení v letadle touto zbraní ohrožuje cestující Táńa Svidnická, zatímco Kájík míří na pilota Waltherem PPK.

 

      Porovnání velikosti vůči minci          Pohled z boku

          Rozebraná zbraň              Zkušební střelba na skládce

      Kájíkova ruka s Pieperem          Pieper v ruce Táni Svidnické

      Přepadení v letadle          Zátiší - Walther PPK a Pieper