Případy majora Zemana (z dobového tisku)
 


Rudé právo
30.3.1977
strana 5

V uplynulých týdnech jsme sledovali (v neděli 27. března naposledy) reprízy prvních deseti dílů seriálu Třicet případů majora Zemana. Byli jsme znovu svědky poutavých a dramatických pohledů na činnosti pracovníků naší Bezpečnosti, jakýchsi kapitol z jejich náročné a odpovědné práce při ochraně státu a jeho občanů. Poutavost a napětí na nich však nebyly to podstatné, tím byl nevšední úhel pohledu, ve kterém seriál zobrazuje nemladší historii naší republiky. Prvních deset dílů vyjádřilo boj o její socialistický charakter. Boj komunistické strany a pokrokové části veřejnosti, k jehož vítěznému konci velkou měrou přispěla právě činnost SNB.

Od neděle 3. dubna budeme sledovat dalších deset dílů seriálu, který připravila Ústřední redakce armády, bezpečnosti a brannosti naší televize. Na podkladu skutečných události zobrazí dalších deset let života naší společnosti, charakterizovaným budováním socialismu, zápasem o jeho zachování a upevnění. Jejich hrdinou bude opět SNB, ztělesněný osobnostmi majora Zemana a jeho spolupracovníků. Protivník zůstává rovněž stejný - světový imperialismus a jeho přisluhovači žijící dosud mezi námi. Prostředky jeho boje však budou jiné - nebudou jimi "střelci" a záškodníci, ale rozsáhlý arzenál prostředků psychologické a ideologické války.

Tato válka však trvá, neodehrála se jenom v letech 1954-1963, která následující díly seriálu připomenou, její intenzita naopak vzrůstá, stává se otázkou každého dne.Proto pokračování seriálu vítáme nejen jako počin umělecký, ale také politický,protože může svým uměleckým výrazem a pravdivostí zapůsobit jako zdroj nových poznání a vykonat také kus dobré politickovýchovné práce.

(hý)