Jako vždy koncem ledna jsme při smutném výročí úmrtí režiséra seriálu Jiřího Sequense navštívili jeho hrob na strašnickém hřbitově, abychom zde položili květinu a zapálili svíčku. Jak ten čas letí, je to vlastně již čtyři roky, co zemřel. Kriticky je však nutno konstatovat, že náhrobek nebyl doposud rodinou upraven.

        

                         

Po krátké pietě na hřbitově jsme se téměř všichni přesunuli do restaurantu, jen plzeňská sekce dala přednost prohlídce Prahy. Vzhledem k tomu, že v současné době nějaká základna neexistuje, navštívili jsme podnik v blízkosti, volba padla na podnik s názvem Caffé Pizerria Vinice. Ne že by se snad jednalo o podnik nevalné úrovně, ale sraz v tom pravém smyslu jako v domovské restauraci to opravdu být nemohl, občerstvili jsme se tedy, chvíli poklábosili, naznačili plány pro tento rok a poté se rozjeli do svých domovů.

                                                 

Jak vidno i na této akci se nás dokázalo přes absenci restauračního zázemí sejít více než deset, proto účastníkům patří poděkování.