Jedna pikantnost k prvnímu obrázku. Díl se původně jmenoval ,Vrah se skrývá v žitě, - ale po dotočení se našel rýpal, který tvrdil , že to pole je ve skutečnosti pšeničné a socialistický zemědělec by v tom mohl hledat jistou formu výsměchu. Proto byl díl přejmenován do dnešní neutrální podoby, kdy se vrah neskrývá ani v žitě , ani v pšenici , ale jednoduše v poli.