Koncert, který odehrála skupina Mimikry, byl pravděpodobně natočen v dnešním studiu Davida Kollera v Jinočanech, ano nad výčepem z dílu Studna. Odjezd celé skupiny do Prahy byl natočen kousek severněji, na Náměstí Padlých v městské části Praha - Nebušice, omyl je vyloučen.

 

Nebušice jsou městská čtvrť a katastrální území, a od 24. listopadu 1990 pod názvem Praha-Nebušice také městská část na severu hlavního města Prahy, o rozloze 368,07 ha. Je zde evidováno 59 ulic a 859 adres.

 

První písemná zmínka o Nebušicích je z roku 1273; ve středověku byla tehdejší obec hlavně usedlostí vinařů, podobně jako například Dejvice. K Praze byla dosud samostatná obec Nebušice připojena roku 1968 jako součást městského obvodu Praha 6, přičemž zde nadále zůstal zachován místní národní výbor. Roku 1990 zde pak vznikla moderní samosprávná městská část Praha-Nebušice a místní národní výbor se přeměnil v úřad městské části.

 

Na počátku 21. století probíhá rychlý rozvoj Nebušic, zejména v jejich východní části, byť nová výstavba se začíná objevovat také i na okraji západním. Městská část tak zažívá podobný rozvoj, jako některé obce kolem metropole, například Jesenice, Hostivice, či Zeleneč, tj. výstavbu tzv. satelitních měst, kde žijí Pražané z vyšších vrstev. V této době také byla otevřena i mezinárodní škola v Nebušicích.

Zdrojem informací byly stránky městské části Praha - Nebušice a wikipedia.