Typ na místo, kde by měl být statek, ve kterém se natáčela scéna, v níž Jan Zeman žádá Anču a Matyse, je znám už celkem dlouho, jen zatím do té vesnice nikdo nezajel a nenafotil. Původně se hledalo spíše někde v okolí Vojkova, kde se hodně z tohoto dílu natáčelo. Od Prahy je reálné místo naprosto opačným směrem, jedná se o obec Tursko, kousek od Kralup nad Vltavou a také od Libčic, které známe ze dvou našich výročních schůzí.

 

Tursko bylo v době natáčení výrazně zemědělskou obcí, je to patrné i dnes, dle počtu bývalých zemědělských objektů, konkrétní místo natáčení pochází pravděpodobně z roku 1661 a dnes slouží jako dvůr techniky údržby komunikací Městského podniku služeb Kladno, spol. s r. o. - provozovna Tursko. Mimo několika málo změn vyvolává místo dojem, že se zde zastavil čas, objekty, kam vedou dveře do kanceláře JZD Plánice dnes slouží k bydlení místních obyvatel.

 

V současné době má Tursko rozlohu 897 hektarů a přibližně 700 obyvatel. Zemědělství zde bylo dominantní i historicky, především díky velkostatku řádu Křížovníků s červenou hvězdou, jehož zakladatelkou byla Anežka Přemyslovna. Podle bájí a pověstí jsou první zmínky o obci již ze sedmého století, dějinně se měla odehrát na turských polích 10. května 863 bitva mezi vojsky knížete Neklana ,vedenými Čestmírem Chejnovským a vojskem knížete luckého Vlatislavem. Tyto skutečnosti zmiňoval kronikář Kosmas a převzal je i Alois Jirásek, nejsou však nijak historicky doloženy. Oblast je známa svými archeologickými nálezy a první písemná zmínka (tehdy o obci Cronuc) pochází z roku 1100 v souvislosti s nespecifikovaným darem Nemoje pražské kapitule. Název Černuc byl používán až do 15. století a od té doby je již obec známa pod dnešním názvem. Ten vychází pravděpodobně z označení pro pastviny hovězího dobytka. Během třicetileté války byla roku 1632 obec Sasským vojskem vypleněna a vypálena, s obnovou bylo započato až po utišení válečných nepokojů v roce 1649. Nejznámější historicko památkou obce je kostel svatého Martina vysvěcený roku 1700. Dopravní obslužnost obce je zajištěna autobusovou linkou 316, kterou se lze dopravit na pražskou stanici metra Dejvická.

Informace použité v článku byly řerpány z oficiálních stránek obce Tursko.