Jez Klecany není nijak stěžejním místem natáčení seriálu 30 případů majora Zemana, přesto je znám asi všem, neboť je jedním z míst natáčení jednoho z nejlepších dílů celého seriálu z roku 1958 - Kvadratura ženy, skutečný případ se odehrál o sedm let dříve v roce 1951 a díl Kvadratura ženy jej téměř dokonale zrekonstruoval. Skutečná oběť byla nalezena na skutečném místě natáčení a vše v tomto díle vlastně odpovídalo realitě, malej Míra by mohl vyprávětJ.

 

Samotný jez Klecany byl od dob natáčení hodně upraven, ostatně bylo provedeno několik přestaveb tohoto vodního díla a byla zde zbudována vodní elektrárna. Celý jez byl mírně posunut proti proudu řeky Vltavy a tak nafotit dnes toto místo naprosto dokonale je absolutně nemyslitelné (trnul jsem hrůzou, když 20 cm pode mnou a 50 cm ode mne tekla rozbouřená Vltava, naštěstí se mi nesmykla noha), ale řečeno se seriálem, panoramata lesního porostu nelžou, s tím se smiřme a kdo fotí tento fakt vítá, většina fotek z tohoto místa byla nafocena vlastně jen díky panoramatu na obzoru filmového záběru.

         

Jez Klecany byl jednou z prvních staveb, kterou řídila „Komise pro kanalizování Vltavy a Labe v Čechách“, která byla ustavena již za monarchie v roce 1896, v rámci akce bylo společností Lanna vystavěno celkem jedenáct zdymadel mezi Prahou a Saskem. Všechna vodní díla byla stavěna pro plavební hloubku 210 centimetrů a lodi o nosnosti 1 000 tun. Jez v Klecanech prošel první zkouškou dne 19. února 1899. Celou tuto lapálii financovala ze dvou třetin Rakouská monarchie a z jedné třetiny české místodržitelství. Zase si povzdechnu, kde na to tehdy brali, když byly daně ve výši 10%, možná lépe hospodařili.

         

Původně byly mezi Roztoky a Klecany dva ostrovy, to bylo při výstavbě  změněno na ostrov jeden a současně byl zasypán náhon Moldavského mlýna, pozdější penicilinka, dnes VUAB Pharma. V roce 1977, tedy krátce po natáčení došlo k havárii levého a středního pole a tím byla urychlena rekonstrukce jezu. Rekonstrukci dokončila polská společnost Budimex v roce 1981, aby následně byla dobudována malá vodní elektrárna, vybavená zařízením firmy ČKD Blansko. Nebyl to věem úpravám konec, máme na to a tak jsme v letech 1999 až 2001 zbudovali elektrárnu zcela novou. Hladina Vltavy zde byla nejvýše při povodních v roce 2002, nikdo z nás by v tu chvíli nechtěl být obyvatelem domu, kde byla natáčena scéna se správcem jezu, panem Dejmkem. Při oněch povodních by se natáčelo pod vodou.

            

Jez Klecany má tři pole a souběžně s jezem vede pod Vltavou obslužná chodba (tam by se chtěl asi každý jednoho krásného dne podívat)  vybudovaná na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let minulého století. V této době byl vybudován také nový velín. U pravého břehu byla malá vodní elektrárna se 4 přímoproudými turbinami dle pana Kaplana, z nichž každá má výkon 40 kW. Nová elektrárna z let 1999 až 2001 má turbíny dvě typu SemiKaplan o hltnosti 21 m?/s, výkon každé z nich činí 482 kW. Oběžná kola mají průměr 230 cm.

            

Horní plavební kanál má délku 936 metrů s následnými plavebními komorami. První má svislé zdi o šířce 11 metrů a délku 73 metrů, druhý má zdi šikmé a šířku 20 metrů a délku 133, 4 metrů s vjezdovými vraty šířky 11 metrů. Dolní plavební kanál má délku 116 metrů. Rekonstrukce na konci 80 let dvacátého století vybavila komory stěnami z ocelových štětovnic. Plavení komora jezu je v provozu denně mezi 7 a 17 hodinou, ale je možno dojednat průjezd i od šesti ráno do 18 hodiny, i zde začíná platit tržní prostředí.

            

Pokud by chtěl někdo proplouvat, tak telefonní spojení je 220 911 730.