Zámek Líšno je asi nej nej nejtradičnějším místem natáčení seriálu 30 případů majora Zemana, natáčely se zde záběry pro dva díly tohoto seriálu, jednak pro druhý díl „Vyznavači ohně“ a také pro čtvrtý díl „Rubínové kříže“. Kdo nebyl na zámku Líšno nemůže říci, že zná místa natáčení tohoto seriálu, ostatně padla zde první klapka celého seriálu, přesně 22. března v roce 1974, ale ne k nafocenému dílu Rubínové kříže, ale k druhému dílu Vyznavači ohně.

 

Zámek Líšno byl původně hradem Lešno, založil jej Beneš z Dubé pravděpodobně v roce 1367 na chráněném místě mezi okolními bažinami, kdeže je těm dnům konec, po bažinách dnes není ani památky. Beneš z Dubé byl příslušníkem slavného severočeského rodu, ze kterého pocházeli například Berkové, Ronovci a Vartenberkové. Syn zakladatele hradu Václav z Dubé doprovázel mistra Jana Husa do Kostnice, k husitskému hnutí se však nepřidal a na počátku husitské revoluce již stál na straně opačné. To byl pravděpodobně také důvod, proč v roce 1420 vojsko Táboritů Líšno oblehlo. Pro hrad bylo spásou obratné vyjednávání majitele a následně uzavřené příměří - Táborité odtáhli k Říčanům. Od této doby až do roku 1443 nejsou osudy tohoto místa příliš známy, v roce 1443 je uváděn nový majitel panství Jan Sádlo ze Smilkova, aby následně byl majitelem Zdeněk Konopišský ze Šterneberka. V roce 1467, kdy se odehrávaly boje zelenohorské jednoty proti králi Jiřímu z Poděbrad bylo Líšno dva měsíce obléháno a následně dobyto královským vojskem. Tímto jej získal syn Jiříka Hynek z Münsterberku a část panství bylo v držení Mikuláše Trčky z Lípy, v této době se nic zásadního nedělo a hrad byl po roce 1478 přestavěn do pozdně gotické podoby, ovšem již pány ze Šternberka. V roce 1536 následovala přestavba renesanční. Někdy si člověk povzdechne, kde na to tehdy brali prostředky, na neustálé přestavby a modernizace.

 

Během třicetileté války byl hrad znovu dobyt a zpustošen a následně nastalo období chátrání hradu, získal jej řád Servitů v Praze u svatého Michala. Tento řád byl zrušen v roce 1785, budovy připadly náboženskému fondu a následně se majitelé střídali jak na běžícím páse, žádný z nich nejevil o tento hrad dostatečný zájem. Tento stav trval neskonale dlouho, až do roku 1872, kdy hrad zakoupil nový majitel. Hrad následně podstoupil proměnu v renesanční zámek díky průmyslníkovi Čeňku Daňkovi z Esse, nepletete se, jeden o pana Daňka z podniku Českmoravská Kolben-Daněk. Objekt má dnes tři křídla, která uzavírají nepříliš velké nádvoří zámku, které je ohraničeno hradbami mezi dvěma křídli. Věž přiléhající k zámku byla přestavbou zvýšena a opatřena sedlovou střechou. Zámecký park má jedinečný genius loci, je zde několik pavilónků, bazén, podzámecký rybník. Spousta plastik, které zde v době natáčení ještě byly, pravděpodobně nenávratně zmizela v rukou či sbírkách některých nenechavců.

 

Roku 1945 byl zámek rodině Daňků zabaven a byl převeden do vlastnictví státu. V době natáčení zde byla škola československého Červeného kříže. V současné době je zámek prázdný (majitele zjistit je velice složitou záležitostí) a opět chátrá, jak se můžeme přesvědčovat při každé naší návštěvě tohoto místa. Nemovitost je již několik let na prodej, na rozsáhlost této nemovitosti cena není vysoká, ale každý zájemce musí počítat s investicí odhadem 1 - 2 miliardy korun… proti tomu je kupní cena opravdu pakatelem.

 

V díle rubínové kříže se zde natáčelo více v interiérech zámku, které jsou pro nás zatím nedostupné, zdůrazňuji slůvko zatím. Jsou již připraveny záběry z interiérů, které se objevily v seriálu a podnikneme veškerou snahu toto konfrontovat se současným stavem.

 

Zatím se tedy spokojme s tím, že máme zmapován z dílu Rubínové kříže každý krok Rudiho  Mauera krátce před jeho smrtí, kdy jej „dostal“ Jan Kalina. Pozorní si jistě všimnou na fotkách ono otevřené okno, bylo skoro o strach to fotit, stále jsem očekával, že se vykloní z okna Kalina a neomylně zamíří. Celkově je pro nás toto pozitivum, na zámku se větrá a jsou tedy osoby, které vlastní klíče. Věřme, že je jen otázkou času, kdy se domluvíme i na prohlídce a nafocení interiéru zámku, kde se nepochybně také natáčelo.