Místem, které posloužilo coby terasa chaty Šuhaj se nachází v samém centru Starého Smokovce.

 

Největší investicí účastnické společnosti, řízené Spišskou spořitelnou a úvěrovou bankou v Levoči, byla výstavba dodnes impozantního objektu, kterým je v současnosti i za hranicemi Slovenska známý GRANDHOTEL ve Starém Smokovci.

 

Budova hotelu v bavorském slohu byla dokončena v roce 1904 a nedlouho poté byla uvedena do provozu. Od samého počátku byl hotel charakterizovaný jako prestižní, nebo dokonce snobský, který mohla navštívit jen finančně a společensky nejsilnější vrstva, čili smetánka nebo elita. Svým luxusním vybavením a nabízenými sužbami patřil k nejvyhledávanějším hotelům ve Vysokých Tatrách.

 

V letech 1929 až 1935 byla uvedena do provozu přístavba restaurace na levém křídle grandhotelu – taverna. Po druhé světové válce ve smyslu dekretů o znárodnění hotel přešel do správy národního podniku Slovenská hotelová společnost, aby se po zřízení hotelových podniků v rámci Čedoku stal majetkem podniku Interhotel Tatry. Po roce 1989 procházely zmíněné podniky proměnami a v roce 1996 se hotel stává majetkem společnosti Interhotely Košice, a.s., která se v roce 2005 přejmenovala na Interhouse Košice, s.r.o.

 

V současné době GRANDHOTEL Starý Smokovec nabízí služby ve čtyř hvězdičkové kategorii a v nedávné době prošel výraznou rekonstrukcí a modernizací nejen ubytovací části.

 

Tato modernizace se týkala bohužel i místa, kde byla natáčena scéna z terasy chaty Šuhaj. Celý prostor se změnil natolik, že bylo velice složité určit jednotlivá místa, ale snad se nám to podařilo. Pomohla i mírná nekvalita stavebních úprav, kdy je například na zdi patrno, kde bylo původní venkovní schodiště objevující se v několika záběrech.