Trojská lávka pro pěší spojuje Troju s Císařským ostrovem a je vlastně posledním mostem přes Vltavu na území hlavního města.

Původně byl v těchto místech přívoz přes Vltavu v ulici pod Havránkou, který fungoval až do sedmdesátých let minulého století a jízda přes řeku stávala na přelomu padesátých a šedesátých let 20 haléřů, alespoň dle vzpomínek pamětníku, kteří se tam coby kluci vozili.

Přívoz byl nahrazen v sedmdesátých letech dvacátého století provizorním vojenským pontonovým mostem, ten byl však kulminací průtoku Vltavy při povodni 23. srpna 1977 značně poškozen jeřábovou lodí, která se utrhla pod trojským jezem. Právě na takto poškozeném pontonovém mostě, kdy již byl na něj vstup zakázán, byla natáčena scéna, kde se Lenka Sachlová snaží hodit do vody kazetu ze Štefkova chrayslera. Pontonový most byl definitivně smeten při další povodni 22. června 1981.

Jak se tehdy říkávalo - strana a vláda společně rozhodly, že mezi Trojou a Císařským ostrovem bude vybudována nová lávka pro pěší. Lávka byla vystavěna dle jednoho z nejlepších projektů Ing. Jiřího Stráského a jeho spolupracovníků z brněnských Dopravních staveb (dnes jde o firmu SHP a spol.), v době realizace již působil Ing. Stráský v Dopravních stavbách Olomouc, které také stavbu realizovaly. Investorem stavby byly Dopravní podniky a stavba lávky byla dokončena v roce 1984. Jedná se o visutou železobetonovou prefabrikovanou lávku, jejíž průvěs je 1260 mm a povrch je z plastbetonu a saduritu. Lávka je rozdělena na tři pole o délkách 85, 50 a 96 metrů, všechny díly jsou zavěšeny na soustavě 156 ocelových lan a celková délka lávky čítá 261 metrů a spojuje Povltavskou ulici s Císařským ostrovem. V případě nutnosti může lávka posloužit také jako komunikace pro vozidla záchranného systému a o tom, že jde o zdařilou stavbu svědčí i to, že bez úhon přečkala tisíciletou vodu v roce 2002.

V době výstavby trojského předmostí, ne kterém jsou od roku 2009 instalovány protipovodňové stěny,  byly zbořeny všechny domy v prostoru mezi ulicí Pod Havránkou a zdí Trojského zámku, samotná lávka je potom oproti pontonovému mostu na kterém se natáčelo mírně posunuta, proto nelze místo nafotit s přesností, kterou bych rád.