Úvod epizody Rukojmí v Bella Vista se odehrával před samoobsluhou v Praze. Konkrétním místem byla tehdejší prodejna potravin na kozím plácku. Je to lidové pojmenován prostoru, kde se sbíhají ulice Kozí, Haštalská, U obecního dvora a Vězeňská. Na kozím plácku se od 18 v minulosti čilo obchodovalo s kozami, odtud je odvozen i název ulice Kozí, který je užíván od osmnáctého století. Samotná Kozí ulice měří 380 metrů a spojuje Dvořákovo nábřeží s křižovatkou ulic V kolkovně, Dlouhá a Masná.

První záběry dílu jsou snímány z balkonu ve čtvrtém patře domu Haštalská 1072 / 6, tam jsem se bohužel nedostal, tak musíte vzít za vděk náhražkovými záběry ze země… Onen balkón je vidět na panoramatu v horní části stránky.

        

        

        

                                                 

Po první scéně na plácku následoval příjezd sanitky, z její střechy byla zabírána jízda Revoluční ulicí a následné odbočení doprava do Dlouhé. Následný střih nás přenese na jízdu sanitky ulicí v Kolkovně a odbočení do Vězeňské ulice. Logika věci by velela, že sanitka zabočí z Dlouhé přímo do Kozí a projede na kozí plácek, ale proč to dělat jednoduše… Díky této složitosti nám pan režisér ukázal dům u Zlaté štiky, který stojí na souběhu Dlouhé a Masné ulice.

        

        

                                                  

Ohledávání na místě nálezu Štefkova těla nás opět přenáší na kozí plácek, kde kamera zabírala ohledávání ze všech stran, proto je tam záběr směrem do Kozí, do Haštalské i do Vězeňské ulice. U všech zmiňovaných ulic by se bohatě a rozsáhle dalo rozepsat o jejich historii… jsme přece na Starém Městě. Například Dlouhá ulice je v dostupné historii zmiňována již od roku 1310 a tento název je používán už od 14. století.