V dole Max (v době vzniku seriálu dole Gottwald) byla natáčena číst dílu prokleté dědictví. Jednalo se o scény po výbuchu v šachtě, kdy na místo přijíždějí Pavlásek s Veselým. Branka, kterou se Blanka dostala do areálu tam je dodnes, pouze vede do prostorů nikoli dolu, ale společnosti Telefonica O2.

Důl MAX byl v  katastru obce Libušín, směrem ke Kladnu. Areál dolu zčásti stojí i dnes, v domě, který je na ěkterých snímcích je například sídlo firmy Helukebel CZ s.r.o. Důl hloubený v letech 1888 až 1892 nesl jméno podle člena správní rady Pražské železářské společnosti, Maximiliana (Maxe) Egona Fürstenberka.

Nad těžní jámou se tyčily dvě kolmé příhradové těžní věže, vysoké téměř 50 metrů, na které navazovaly dvě samostatné strojovny, v obou se nacházely parní stroje firmy Breitfeld, Daněk a Comp. Karlín a parní stroj firmy Škoda-Pilsen, oba byly z roku 1890.

V roce 1903 byly přistavěny další pomocné objekty z neomítaného zdiva z bílých cihel. V roce 1938 byl do nově postavené strojovny instalován elektrický těžní stroj a v poválečném období byl elektrickým strojem nahrazen i druhý těžní parní stroj.

Těžba uhlí byla na dole MAX byla ukončena již v roce 1980, v té době šlo samozřejmě o důl Gottwald. K odstranění těžní věže došlo v sobotu 17. června 1989 v 10.00 hodin. Dodnes je v bývalém areálu zachovaná část dvouhalových kotelen s hřebenovou ventilací, vrátnice, kolna pro stříkačku a obytné vily.