Husova ulice byla místem natáčení hned několika scén v díle Mědirytina, například na rohu s Řetězovou se natáčel úprk ševce Souhrady a Takáčové. První část sledování Lídy Brůhové se natáčela také zde, přesně na konci Husovy ulice u Betlémského náměstí. Mohu říct, že prostor je to tak malý, že herci procházeli maximálně metr od kamery a místo jsem několikrát v životě prošel bez povšimnutí. Díky profesoru Braunovi, který prostor identifikoval jsem mohl vše nafotit a zdokumentovat. A jak je vidno, Láďa Skládal to je opravdu pes, vartuje tam dodnes…

Husova ulice spojující Betlémské a Mariánské náměstí, měří kolem 300 metrů a je historicky velice významná, vznik této ulice koresponduje se vznikem Starého Města. Jedná se o jednu z nejstarších pražských komunikací a osídlení proběhlo již v 10. století, což doložil nalezený hřbitov v její blízkosti. Za tu dobu ulice vystřídala celou řadu názvů, původní byl Vyšehradská, vedla totiž z Pražského hradu na Vyšehrad a byla součástí královské cesty. V období od 14. do 17 století to byla ulice U svatého Jiljí, podle jednoho z kostelů, mimochodem v Husově ulici byla ve středověku největší koncentrace kostelů v Praze. Od 17. století do roku 1870 bylo užíváno pojmenování Dominikánská, neboť řád Dominikánů získal v roce 1626 kostel svatého Jiljí a postavil u něj svůj klášter. Část ulice od křižovatky s Karlovou ulicí po Mariánské náměstí měla v 19. století jméno Mariánská. Dnešní název Husova ulice je užíván od roku 1870, mistr Jan Hus v Praze ostatně kázal v Betlémské kapli na dnešním Betlémském náměstí, kam ulice ústí. Změnu jména na Husovu si vymohli svou peticí občané, kteří shromáždili přes 4.000 podpisů. Jedinkrát ještě potom ulice měnila dočasně název, v období mezi roky 1940 a 1945 na Dominikanergasse.