Úvodní záběry dílu Křížová cesta – příjezd autobusu a výstup Michálka s brašnou – se točily na silnici mezi Cholínem a Nalžovicemi, konkrétně na křižovatce u vsi Křepenice.

Počátky vsi se datují s pronikáním křesťanství do Čech. Ve 13. století se stala samostatnou správní jednotkou. Roku 1580 postoupil Vilém z Rožmberka statek v Křepenicích se vsí Jakubu Krčínovi z Jelčan, vzdělanému a podnikavému staviteli rybniční soustavy v jižních Čechách. Ten zde po vzoru rožmberské Kratochvíle vystavěl renesanční tvrz, kterou pojmenoval Nový Hrádek Krčínov. Slavný rybníkář sídlil v Křepenicích v letech 1590 až 1597 a s oblibou se na své tvrzi věnoval alchymii.

Ke Křepenické tvrzi se váže pověst. Při dokončování stavby prý Krčín uzavřel sázku s ďáblem, že do rána nebude tvrz dostavěna. Protože byl ale Krčín všemi mastmi mazaný, ještě před svítáním vypustil kohouta, který zakokrhal a ohlásil nový den. Takže čert se musel vzdát Krčínovy duše a odletět. Poslední kámen, který přitom opustil, leží dodnes za tvrzí.

Za druhé světové války byly Křepenice vystěhovány a sloužily zájmům německé armády. Severně od obce je pamětní kámen, připomínající koncentrační tábor SS. Za komunistů byla obytná budova tvrze přestavěna na sýpku pro potřeby JZD. Dnes má tvrz soukromého majitele, který ji postupně uvádí do původního stavu, a zatím je veřejnosti nepřístupná.