To, že si Blanku Svobodovou bral Honza Zeman v Karlových Varech je vlastně podstatou dílu Třetí housle. Samotný svatební obřad se natáčel v ulici Krále Jiřího 22 / 1285. Tato budova slouží světe div se - jako obřadní síň města Karlovy Vary, lépe řečeno její část, jinak jsou v budově byty a budova je majetkem společenství vlastníků. V obřadní síni se konají svatby, uzavírání registrovaného partnerství a magistrát města Karlovy Vary v roce 2000 navázal na dlouholetou tradici vítání karlovarských občánků. Obřady se konají v obřadní síni města Karlovy Vary - v ulici Krále Jiřího 1285 / 22. Probíhají jedenkrát měsíčně, zpravidla vždy poslední čtvrtek v měsíci od 13.00 hodin. Jsou zvány děti, které mají státní občanství České republiky a jsou přihlášeny k trvalému pobytu v Karlových Varech.

        

        

        

        

        

        

          

        

        

        

        

Samotná ulice Krále Jiřího je nejen nejdůležitější levobřežní komunikací lázeňského území, která spojuje obchodní zónu okolo Třídy TGM přes Zámecký vrch s Divadelním náměstím.

Je také pravděpodobně nejdůležitější karlovarskou komunikací seriálu Třicet případů majora Zemana. Vždyť zde se natáčel příjezd sanitky do Varů v díle kleště, zde se ženil Honza Zeman a také zde byla natočena ona slavná „muzikálová scéna“ s kočárem svatebčanů, i když i zde je to podobný chaos jako jízda Evropskou ulicí v díle Mimikry. V jednom momentě projíždí kočár podél lázeňského domu Trocnov, již je vidět Villa Ritter, aby následně byl kočár opět na kopci před lázeňskými domy Smetana - Vyšehrad, jedna scéna s Mirkem Stejskalem, smekajícím klobouk při průjezdu před lázeňským domem Trocnov, je dokonce použita ve scéně dvakrát, ale co i tak to působí velice uvolněně.

V roce 2004 prošla celá ulice kompletní rekonstrukci, kterou dle návrhu ateliéru PRAGOPROJEKT a. s. provedla firma Stavby silnic a železnic, a.s. OZ oblast Čechy západ, rekonstrukce spočívala v provedení nového výškového řešení a šířkovém uspořádání ulice Krále Jiřího. Prostor vymezený domy a podezdívkami pozemků přiléhajícím k této komunikaci byl jednoznačně dán. Bylo provedeno šířkové přeřešení komunikace a chodníků. Ty byly rozšířeny na úkor původních pruhů zeleně, které byly v jiné výškové úrovni než stávající chodníky. Místo těchto tzv. refýží byly chodníky rozšířeny až k obrubníku oddělujícím komunikaci a stromy byly osazeny do mříží. Chodníky byly provedeny z drobné kamenné dlažby. V rámci této rekonstrukce bylo také výškově upraveno napojení souvisejících komunikací. Zásadní součástí rekonstrukce byly vegetační úpravy. Staré stromy, které byly již dožité, byly pokáceny a místo nich byly osazeny nové jeřáby v počtu 76 kusů. Ty jsou osázeny do čtvercových mříží 1x1m v chodníku, prostorově přisazené k obrubníku. Náklady na rekonstrukci, jejíž výše dosáhla 16.000.000,- Kč, byly hrazeny z rozpočtu města.

Možná bych se měl omluvit za na můj vkus malý počet fotografií, ale já jsem v těchto místech v životě nebyl, vše nafotil kolega Richard Lipinsky, kterému opět za nafocení velice děkuji.