Lídu Zemanovou odvezla sanitka ze Žižkova do porodnice, musela zamířit jen na jedno možné místo. Žena špičkového kriminalisty do špičkové porodnice… Příjem v porodnici se tedy nemohl točit nikde jinde, než v dnešním Ústavu pro Péči o Matku a Dítě, Podolské nábřeží 157 / 36, Praha 4 - Podolí. Celý komplex ústavu je tvořen čtveřicí čtyř až pětipatrových křídel, spojených centrální budovou v jeden celek. Ústřední budova sanatoria má dvě kruhové dvorany o výšce dvou pater a lavní schodiště je obloženo italským mramorem. Právě v těchto místech se natáčelo přijetí Lídy do porodnice.

Vznik ústavu inicioval již v roce 1909 proslulý český chirurg a rentgenolog prof. MUDr. Rudolf Jedlička (foto nahoře vlevo). Stavba takového rozsahu musel a být realizována soukromým kapitálem a proto byla založena společnost Pražské sanatorium akciová spol. s r.o., kde Rudolf Jedlička byl hlavní postavou. Pokud je vám jméno Rudolf Jedlička povědomé, nemýlíte se, v roce 1913 založil Ústav pro tělesně postižené děti v Praze, který dodnes nese jeho jméno. Podolské sanatorium vyprojektoval v novobarokním slohu prof. arch. Rudolf Kříženecký (foto nahoře vpravo) a stavba byla dokončena během čtyř let a 28. června 1914 bylo sanatorium slavnostně otevřeno pro veřejnost, zatímco ve stejný den byl v Sarajevu učiněn první krok ke světové válce… v té byla dána část ústavu k dispozici Červenému kříži a stala se vojenskou nemocnicí, porodnické oddělení bylo otevřeno v roce 1925.

Společníky a spolupracovníky sanatoria byla četná významná jména - profesoři Josef Jerie, Antonín Ostrčil, Václav Piťha, Václav Rubeška, Gustav Müller, Matěj Pešina a další. Ze slavných pacientů se zde mimo jiných léčili francouzský historik a slavista Ernest Denis, ministr financí JUDr. Alois Rašín, průkopník českého sportu Josef Rössler-Ořovský, sanatorium patřilo mezi nejlepší léčebné ústavy v Evropě. S příchodem druhé světové války bylo sanatorium zkonfiskováno a sloužilo jako lazaret jednotek SS. Při květnovém povstání byla část budov poškozena dělostřeleckou palbou.

Pražské sanatorium s.r.o. bylo zákonem z 23. prosince 1946 vyvlastněno a po provedené rekonstrukci zde byla zřízena III. gynekologicko-porodnická klinika prof. Jiřího Trapla a kojenecká klinika, u jejíhož zrodu stáli prof. Josef Švejcar a Josef Blecha. Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví  31. ledna 1951 byl založen Ústav pro péči o matku a dítě.  Poslední významnou změnou v areálu bylo otevření zcela nového křídla 21. ledna 2005. celý ústav je v současné době v majetku celkem početné skupiny lékařů a několika právníků.

     

     

     

     

     

     

                                              

Celé místo se fotilo velice dobře, změnilo se jen pár drobností, které nemají vliv na celkovou atmosféru prostoru. Po přijetí Lídy matkou sedmibolestnou sanitka odváží Honzu Zemana zpět domů, ale ve skutečnosti sanita jede v areálu ústavu a míří přesně tam, kde je dnes příjem pacientek dopravených sanitním vozem.