Část sledování Lídy Brůhové v díle Mědirytina byla natáčena v Michalské ulici na Starém Městě Pražském. Ulice spojuje Uhelný trh s Malým náměstím a Melantrichovou ulicí. Vstup do těchto ulic je ale průchody v přilehlých domech. Michalská ulice je cca 250 metrů dlouhá a název nese podle kostela svatého Michala. Původně se ulici říkalo U svatého Michala nebo také Za svatým Michalem a v 18. století i krátce také Melounová, podle domu U zlatého melounu, dům číslo 432 / 12.

 

Kostela svatého Michala zde stojí již od druhé poloviny 12. století a ve středověku byl kolem kostela hřbitov. Na počátku 17. století získal kostel řád servitů působící v Čechách už od roku 1360. Již v roce 1626 byl při gotickém kostele sv. Michala založen servitský klášter a servité postupně skoupili několik měšťanských domů s průčelím do Staroměstského náměstí a obestavěl kostel do dnešního stavu barokními klášterními budovami. Při těchto stavbách zanikla část Michalské ulice, která původně vedla podél kostela na Staroměstské náměstí. Současná podoba kláštera pochází z pozdně barokní přestavby v roce 1767 provedené Antonínem Müllerem, při této přestavbě vznikl unikátn freskový strop barokního sálu klášterní knihovny, ta dnes slouží jako koncertní síň.

 

Samotná Michalská ulice je velmi klidná, otevřená je od Uhelného trhu a vypadá jako slepá, spojena Richtrovým domem směrem k Malému náměstí a přes dvůr bývalého kláštera servitů je propojena s Melantrichovou ulicí.

 

Rozsáhlý městský plác U Zlatého melounu, číslo 432 / 12, má zachované gotické sklepy a klenuté gotické přízemí. Historie domu sahá až do 13 století a v roce 1706 koupil dům hrabě Jan Nepomuk Rudolf Chotek, jeho syn hrabě Karel Chotek přikoupil r. 1760 také sousední dům a pozdně barokní přestavbou oba domy spojil vestavěným schodištěm. Od roku 1828 v domě byla Linkova taneční škola, kterou navštěvovali Vítězslav Hálek, Josef Barák, Adolf Heyduk i Jan Neruda, ten se zde seznámil se svou láskou Annou Holinovou. V šedesátých letech 19. století zde byl sklad a půjčovna klavírů, tak zde hráli známí klavíristé a skladatelé, jejichž jména jsou uchována v pamětní knize: Anton Rubinstein, Hans von Bülow, Petr Iljič Čajkovskij, Otakar Ševčík, Sergej Rachmaninov, Edvard Grieg a další. Na malebném nádvoří domu jsou umístěny zrestaurované unikátní pískovcové hlavice sloupů z dnes již neexistujícího Denisova nádraží. Dnešní dům U Zlatého melounu slouží jako kanceláře.

Dalším významným domem v ulici je dům U Jelena číslo 440, kde bydlel a posléze i zemřel básník Karel Jaromír Erben.