Kájík Vondřich si v díle Mimikry přebíral od pašeráků drogy na křížové cestě, kousek od místa, kde se v díle Rubínové kříže sešel Zeman coby Lipinsky s Rudi Mauerem, obě místa dělí asi 150 metrů.

 

Tato křížová cesta je součástí klášterního areálu a spojuje kostelík svaté Máří Magdalény s poustevnou na samém vrcholu Skalky. Poustevna byla postavena roku 1694 a stejně jako předtím kostelík stavbu prováděl architekt a stavitel Kryštof Dienzenhofer. V poustevně je umístěna socha Pieta sochaře Jana Brokoffa.

 

Kapličky křížové cesty nechala postavit v období 1755 - 1762 hraběnka Benedikta Čejková z Olbramovic, tchýně hraběte z Unwertu. Stejně jako celý areál byla i křížová cesta v době natáčení téměř zničená. S obnovou kapliček bylo započato v době dokončování oprav kostelíku svaté Máří Magdalény na počátku devadesátých let dvacátého století. Výzdobu kapliček od roku 2001 tvoří kopie vítězných prácí ve veřejné soutěži. Současná výzdoba pochází z posledního ročníku soutěže v roce 2005.