Stralsund je historickým hanzovním, dnes okresním městem na severovýchodě Německa, stejně jako Bergen auf Rűgen patří do spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko. Zeměpisně leží 68 km severovýchodně od velkého přístavního města Rostock na pobřeží Baltského moře při úžině Strelasund. Právě tato úžina odděluje ostrov Rujána od pevniny, od roku 1936 spojuje Stralsund a ostrov silniční a železniční most. Spojení s ostrovem Rujána je zajišťováno právě mosty (dnes již jsou dva souběžné) a nespočtem trajektů mířících do přístavů na ostrově. Počet obyvatel Stralsundu má v poslední době spíše sestupnou tendenci, zatímco při sčítání v roce 1997 zde žilo 63 tisíc obyvatel, při posledním sčítání v roce 2004 to bylo 58 tisíc obyvatel.

 

Město je především historické, bylo založeno již v roce 1234 slovanskými osadníky z Rujány, němečtí obchodníci se začali do Stralsundu stěhovat až následně. Město začalo okamžitě vzkvétat, což bylo trnem v oku městu Lűbeck a tak roku 1249 byl Stralsund napaden a vypálen do základů. Nově již bylo město vystavěno s mohutnými městskými hradbami s 11 městskými branami, na hradbách bylo 30 strážních věží. Svoji pozici si Stralsund pojistil v roce 1293, kdy se stal členem aliance hansovních měst, čímž nepřátelství s městem Lűbeck bylo eliminováno. Další boje zažilo město při otevřené válce mezi ligou hansovních měst a Dánským královstvím, která byla ukončena až stralsundskou smlouvou v roce 1370. Během třicetileté války (1628) město obléhal generál Albrecht z Valdštejna, ale to se ubránilo poté, co mu přišli na pomoc Švédové. Po westfálském míru se město stalo součástí Švédska, kam patřilo až do roku 1815, kdy připadlo Prusku, v letech 1949 až 1990 šlo samozřejmě o území Německé demokratické republiky.

 

27. června 2002 bylo historické centrum Stralsundu zapsáno na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Mezi nejvýznamnější historické památky patří kostel svatého Nikolaje (Nikolaikirche) z roku 1276, kostel svaté Marie (Marienkirche) z roku 1416, kostel svatého Jakuba (Jakobikirche) z roku 1303, Klášter svaté kateřiny (Katharinenkloster) ze 13. století, dnes oceánografické muzeum a budova radnice také ze 13. století.

 

Nás zajímal v tomto městě především přístav, neboť od recepční z Kurhotelu Sassnitz jsme měli typ, že přístav ze seriálu by mohl být právě zde, tato domněnka se potvrdila během chvilky, co jsme se po přístavu procházeli. Našli jsme bez problémů místo, kde byl natáčen příjezd redaktora Holana na ostrov Helbron. Ještě jednou tímto paní recepční děkujeme.

        

        

        

        

        

        

        

Pokud jsme našli první místo, druhé místo natáčení najít nebyl žádný problém, je téměř totožné, takže jsme udělali také porovnávací fotky ke scéně odjezdu Arnolda Hackla a Hanky z přístavu na ostrově Helborn.