Místo pohřbu Zemanova otce bylo natáčeno na hřbitově u kostela svatého Jana Nepomuckého v Praze – Velké Chuchli.

První historická zmínka o Chuchli pochází již z roku 1132, o tři roky později se zde přihodila nehoda pražskému biskupovi Menhartovi. Pojmenování tohoto místa nepochází dle chovu slepic chocholek z období Karla IV, jak jsme původně mylně uváděli, v té době se již název Chuchle používal. Název vychází ze slova chuchvalec a v přeneseném smyslu znamená obec mezi dvěma kopci. Přemysl Otakar II. získal zdejší dvorec výměnou za jiné statky s biskupem Janem roku 1268 a přivtělil pak Chuchli ke svému loveckému zámku na Zbraslavi. Václav II. tyto statky poté v roce 1292 daroval Zbraslavskému klášteru který nechal postavit. Roku 1304 toto znovu potvrdil v darovací listině. Chuchle patřila Zbraslavskému klášteru s několika výjimkami až do jeho zrušení v roce1785.

 

Na kopci mezi Velkou a Malou Chuchlí je pohledově dobře umístěná stavba poutního katolického kostela svatého Jana Nepomuckého, pocházející z roku 1729. O tuto stavbu se přičinil neznámý polský šlechtic, který byl ctitelem tohoto světce. V roce 1815 u kostela vznikl hřbitov, původní obecní hřbitov byl umístěn v Malé Chuchli u kostela v obci, ale kvůli povodním v roce 1815 byl hřbitov přesunut ke kostelu svatého Jana Nepomuckého v lese nad obcí. Na místě původního hřbitova v obci stojí škola, která byla postavena nákladem zbraslavského panství a občanů Malé a Velké Chuchle.

 

Roku 1846 kostel svatého Jana nechala opravit svým nákladem kněžna Marie Oettingen-Wallerstein. V interiéru je barokní mobiliář z doby výstavby. Sochy sv. Prokopa a sv. Ivana jsou od sochaře Jelínka, žáka Matyáše Bernarda Brauna, z roku 1729.

 

Kromě pohřbu v díle Smrt u jezera ze seriálu 30 případů majora Zemana se na hřbitově odehrávají i poslední scény kriminálního filmu Poklad byzantského kupce z roku 1966. Ze známých osobností na tomto hřbitově našli místo svého posledního odpočinku dirigent Milivoj Uzelac, dirigoval huddební tělesa u celé řady českých filmů, skladatel operet Jaroslav Jankovec nebo spisovatel Norbert Frýd.

 

Za faktické a historické upřesnění některých údajů v článku děkujeme kronikáři Malé a Velké Chuchle Tomáši Hromádkovi.