Letiště kam přiletělo letadlo pro Pavla Bláhu se nachází u obce Velká Dobrá, funguje i dnes a jeho provozovatelem je aeroklub Kladno. Letiště do dnešního stavu, tedy hlavně dráha, bylo upraveno v padesátých letech minulého století, tudíž po válce tam to DC přistát nemohlo…

 

Od doby natáčení se vše samozřejmě velice změnilo a onu boudu, kam byli uzamčeni emigranti tam nalézt nelze, ovšem buďme rádi i ze těch pár fotek, neboť i toto letiště dnes už nemuselo stát, o čemž svědčí pár řádků ze zprávy ČTK z listopadu 2005 :

 

Budoucnost letiště ve Velké Dobré je podle členů tamního Aeroklubu Kladno ohrožena. Pozemky, na nichž se nachází letiště, Pozemkový fond ČR převedl na Státní statek Křivoklát, který je v likvidaci. Správce konkurzní podstaty statku hodlá dosáhnout změny územního plánu a prodat pozemky developerské firmě. Ta pak na místě startovací a přistávací plochy může postavit nové domy.