V závěru tohoto dílu již sídlo družstva JUPITER není na maltézském náměstí, ale hned za rohem, v Sterneggovském paláci – Lázeňská 289 / 9, Praha 1 – Malá Strana.

 

Dům zde byl postaven již v předhusitském období v místech bývalého hřbitova johanitského areálu, přestavován byl pak ve 30. letech 16. století. Dále byl dům rozšířen kolem r. 1600, kdy se stal majetkem šlechtických rodů, mezi jinými také Wratislavů z Mitrovic. Rozsáhlá obnova přišla v letech 1686-1699, kdy byl dům v majetku rodu Thunů, týkala se dochovaného hlavního portálu včetně balkónu a vstupu. Druhá zásadní úprava proběhla kolem roku 1780, kdy již dům patřil Sterneggům a kdy vznikla i nynější fasáda ve stylu pozdního baroka s prvky raného klasicismu. V prvním patře domu jsou prostory se štukovou výzdobou z první poloviny 18. století a výmalbou z doby kolem roku 1774. V hlavním sále se nacházejí malby na plátně se starozákonními a novozákonními motivy od L. Seidla ze 70. let 18. století. V nádvoří domu zaujme studna v nice s původní dřevěnou kladkou, zakrytá kovanou mříží. Kolem ní se stáčí schodiště do prvního patra.

 

Ve vedlejším domě Lázeňská 11 se nacházel jeden z kdysi nejznámějších pražských hotelů „Hostinec u Zlatého jednorožce“, který v roce 1789 při své cestě do Drážďan a Lipska navštívil Wolfgang Amadeus Mozart. O sedm let později, v únoru 1796, zde bydlel další slavný skladatel - Ludwig van Beethoven, toto také připomíná pamětní deska, která se objevila také v jednom ze záběrů v seriálu.