Jedno ze sídel firmy JUPITER v tomto díle bylo na Maltézském náměstí 7/479 v Praze na Malé Straně. Dnes se v tomto domě nachází sídlo společnosti euroAWK s.r.o.

Maltézské náměstí dostalo jméno podle malostranského převorství maltézských rytířů, které stávalo ve 12 století na místě, kde je dnes náměstí. Náměstí je obklopeno několika paláci. V nejslavnějším Nostickém paláci se nachází nizozemské velvyslatectví a v Turbově paláci je velvyslanectví Japonska. Nostický palác je palácem šlechtického rodu, který financoval začínající, nadané umělce, například také Frédérica Chopina.

 

Dominantou náměstí je fontána se sousoším svatého Jana Křtitele, která je dílem sochaře Ferdinanda Maxmiliána Brokofa z roku 1715. Svatý Prokop, patron maltézského řádu, je zde vypodobněn s praporem v pravé ruce, u nohou má beránka a na nižších soklech jsou postavy andělů s kartušemi na kterých je v českém, latinském a německém jazyce nápis: „Mezi syny ženskými nebyl nalezen větší nad Jana Křtitele“. V dolní části soklu jsou reliéfy Stětí sv. Jana Křtitele, Navštívení Panny Marie a Zjevení sv. Jana Křtitele. Reliéf na kartuši s českým nápisem je údajně portrétem Ferdinanda Maxmiliána Brokofa.

 

Dům číslo 7/479 - Dům Musconský byl do současné podoby přestavěn v roce 1765 J. Jägerem na objednávku hraběte F.X. Turby. V roce 1932 byl adaptován. Název domu je odvozen od majitele Františka Ludvíka Muscona, který jej vlastnil za vlády Rudolfa II.