Bydliště redaktora Holana se nacházelo v Praze na Letné, konkrétně v nájemním domě Letohradská 60/760. Pro majora Žitného tedy se sledováním problém nebyl, vždyť Ministerstvo vnitra je hned za rohem…

 

V letech 1875 - 1926 se tato ulice jmenovala Rilkova podle německého básníka Reinera Maria Rilkeho, který se v Praze narodil. Poté byla přejmenována na Letohradskou, protože dle původního územního plánu se zde měly stavět vilky - letohrádky.

 

Dům číslo 60 byl postaven v letech 1938 – 1939 dle projektu Josefa Havlíčka. Jedná se o významnou stavbu jeden z takzvaných funkcionalistických fešáků, zvláštní šedozelená barva fasády je způsobena obkladem - dlaždicemi ze štípaného kamene. Tento Havlíčkův nápad byl doceněný až po 40 letech po stavbě domu. U funkcionalistických domů běžně užívaný prvek - ustupující nejvyšší podlaží tu Havlíček doplnil symetricky ustupujícím přízemím.

O významu stavby svědčí také skutečnost, že patří od 3. ledna 1994 mezi chráněné památky pod rejstříkovým číslem 12770/1-2196 pro inovaci barevnosti a užívání nových materiálů.

 

 

Architekt Josef Havlíček se narodil 5. května 1899 v Praze. Architekturu studoval do roku 1924 na ČVUT v Praze a na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Josefa Gočára do roku 1926. V Gočárově ateliéru po studiích pracoval do roku 1928. V letech 1928-36 projektuje a píše spolu s Karlem Honzíkem, později spolupracuje zejména s K. Neumannem. Josef Havlíček byl členem Devětsilu, Levé fronty, SVU Mánes, předsedou redakční rady časopisu Architekt SIA. Úzce spolupracoval s výtvarnými umělci a designéry, byl také členem družstva Artěl. Od roku 1929 působí v CIAM (Congrés Internationaux d'Architecture Moderne), v letech 1945 - 1947 členem Světové rady této mezinárodní organizace. V roce 1948 se stal prvním ředitelem pražského Stavoprojektu. Josef Havlíček zemžel 30. prosince 1961 v Praze. Dva roky po jeho smrti se konala v Praze souborná posmrtná výstava jeho díla.

 

Nejvýznamější Havlíčkovou stavbou je bezesporu budova Všeobecného penzijního ústavu, ta zůstává snad nejtypičtější stavbou českého funkcionalismu a jednalo se o první výškovou budovu v Praze - jedná se o dnešní dům odborových svazů. Z dalších významných staveb jsou to dům Chicago na Národní třídě v Praze, blok obytných domů Molochov na Letenské pláni Většina Havlíčkových návrhů ovšem nebyla pro svou přílišnou velkorysost či extravaganci realizována, například v roce 1927 se účastnil soutěže na stavbu Nuselského mostu, na jeho projektu upoutala myšlenka podpůrných pilířů ve funkci obytných mrakodrapů.