Velká část exteriérů dílu Mědirytina je natáčena na Praze 1, konkrétně v ulici V Kotcích a přilehlém náměstí Uhelný trh.

Název ulice V kotcích pochází od kryté velké budovy, která stála do počátku 19. století na místě dnešní ulice V kotcích a ve které byly dnešní terminologií malé obchůdky pro řemeslníky. Byly to však jen jednoduché ohrádky, kde jednotlivci provozovaly své živnosti. Budova však byla v katastrofálním stavu a tak byla v 1. polovině 19. století stržena. V dnešní ulici V kotcích byl v 19. století bramborový trh.

Kašna na Uhelném trhu připomíná Jakuba svobodného pána Wimmera (1754 – 1822). Ten pocházel z měšťanské rodiny a rozhodl se pro kariéru u armády. Projevil se jako mistrný organizátor, organizoval například dopravu materiálu na stavbu Terezínské vojenské pevnosti. Za svou vytrvalou práci pro armádu byl v roce 1801 povýšen do šlechtického stavu a k jeho cti je nutné říci, že získané peníze využil i ku prospěchu druhých. Nechal například zřídit rozsáhlé sady na území dnešních Vinohrad či Letné. Celý svůj rozsáhlý majetek odkázal městu Praze, například dva domy na Národní třídě, Platýz a protilehlý Wimmerův palác. Kašnu na Uhelném trhu nechal původně postavit před svůj palác na Národní třídě.

Dnešní kašna je bohužel pouze kopií a na její zhotovení byl použit mšenský pískovec.

Wimmerova kašna - klasicistní plastika uprostřed čtvercové pískovcové nádrže z r. 1797 je dílem Františka Xavera Lederera. Představuje hocha, který podává sedící dívce hrozen. Středový sloupek kašny představuje kmen palmy, kolem něhož se vine vinná réva. Námět představuje alegorii vinařství a sadařství. Kmen je ukončen labutí se vztyčenou hlavou, chrlící vodu. Na nádrži je nápis: Rodnému městu od spoluobčana J. W. Z Národní třídy byla přemístěna do Jeruzalémské ulice a roku 1880 na Betlémské náměstí. V roce 1882 bylo nařízeno odstranit kašny, a tak byla málem zničena. Zachránila ji pouze přímluva Vojty Náprstka. V roce 1895 se kašna stěhovala do dnešních Vrchlického sadů u Hlavního nádraží a od roku 1951 je na Uhelném trhu. V roce 1974 ji zničili vandalové, takže zbylo jen torzo. Podle slepených částí originálu pak byla vytvořena kopie, která byla na kašnu znovu nainstalována r. 1979. V srpnu 1989 byla kašna rozebrána kvůli práci na kolektoru. 30. 9. 1998 byla znovu slavnostně osazena, okolní plocha předlážděna a osázena lipami.