Vila Mimóza, kde trávil svůj pobyt v Karlových Varech Pavel Bláha je opravdu v tomto městě. Jedná se o secesní, krásně v prostředí zasazenou vilu Margareta ležící v těsné blízkosti Lázeňského hotelu Richmond v Karlových Varech, přesná adresa této vily je U Imperiálu 1048 / 2, Karlovy Vary. Dle mnohých zahraničních průvodců jde o nejkrásnější lázeňskou vilu v Karlových Varech. Reprezentativní čtyřpodlažní zděná vila z druhé poloviny 19. století je nemovitou kulturní památkou s bohatou historií. Vilu nechal postavit majitel Grandhotelu Pupp pro svoji dceru Margaretu a daroval jí k jejím 18. narozeninám. Po roce 1945 užívali tuto vilu především význační sovětští činitelé a nejvíce z nich slavný sovětský maršál I.S.Koněv. Posledním význačným hostem této vily byl rakouský prezident Klestil. Ve vile je zachována část původního neporušeného mobiliáře spolu s původní bohatou štukovou výzdobou. Vila sloužila jako lázeňský dům až do konce osmdesátých let minulého století kdy byla v majetku společnosti Balnea ČR Československé státní lázně a zřídla ČSR, předpokládám, že s občasným provozem tomuto účelu sloužila také v letech devadesátých, kdy v roce 1990 přešla do majetku společnosti Balnex, a.s. Samotný převod majetku byl asi trochu problematický, o čemž svědčí citace z digitální parlamentní knihovny :

5. Generální ředitelé

a) Vyšetřovatel OOV okresní prokuratury v Karlových Varech usnesením ze dne 6. 3. 1990 zahájil trestní stíhání a současně vznesl obvinění ing. Petru Janečkovi pro trestný čin podle § 150/1a) tr. zák., když zjistil, že jmenovaný "jako generální ředitel Balney ČR Československých státních lázní a zřídel ČSR vydával písemné i ústní pokyny podřízeným pracovníkům organizace Čsl. státních lázní Karlovy Vary, bývalému řediteli lázní Karlovy Vary MUDr. Lubomíru Válovi a ekonomickému náměstkovi téže organizace ing. Františku Mikešovi, jakým způsobem mají být prováděny návrhy na hospodářské smlouvy o převodu majetku Čsl. státních lázní Karlovy Vary a. s. Balnex, konkrétně vily Margareta (majetek převeden smlouvou č. 1 - 12/88 - Pra - VK ke dni 1. l. 1989), mobiliáře vily Margareta (hospodářská smlouva č. 1/89 - Pra - nebyla realizována), lázeňských domů Alos, Dvořák, Jirásek pro výstavbu nového LD Dvořák (hospodářské smlouvy č. 01, 02, 03 - Pra - převod ke dni 1. 12. 1988), přičemž se jednalo o hospodářské smlouvy pro LO Karlovy Vary nevýhodné, na což bylo poukazováno jak některými odpovědnými pracovníky LO Karlovy Vary, tak i kontrolními pracovníky Čsl. státních lázní v Karl. Varech (nyní komerční banka), kdy obviněný skrytými i zjevnými výhrůžkami zejména na adresu ing. Františka Mikeše, jako ekonomického náměstka LO Karlovy Vary téhož nutil k tomu, aby nenámitkoval nevýhodnost takto uzavíraných smluv pod hrozbou ztráty funkce u LO Karl. Vary, kdy obviněný vystupoval v uvedené věci současně jako předseda správní rady a. s. Balnex, a kdy takto uzavírané smlouvy parafoval jednak jako řídící pracovník organizace majetek předávající (GŘ Balnea) a současně jako vedoucí pracovník organizace přejímající (a. s. Balnex)".

Společnost Balnex, a.s. byla v roce 2004 přejmenovaná na společnost CASINOS 777,a.s a pravděpodobně nejpozději od roku 1999 kromě občasného využití pro lázeňské hosty ve sklepních prostorách vily Margareta provozovala kasino, o čemž svědčí udělení devizové licence dne 31. 12. 1999 a také citace ze zahraničního průvodce : "Okouzlující Villa Margareta je umístěna v blízkosti Hotelu Dvořák, obklopena obdivuhodným parkem. Sedm apartmánů ve stylu secese navozuje atmosféru absolutního soukromí a může být také využita pro obchodní jednání nebo malé konference. A jako speciální bonus, luxusní Casino 777 je umístěno ve sklepení Vily Margareta". Ještě v roce 2004 ve vile byly prováděny úpravy interiérů firmou LAKRON. Na podzim loňského roku byla ještě vila v majetku společnosti MEP-Praha, spol.s r.o., což je společnost majetkově propojená s firmou Balenex a.s. V současné době je již vila v majetku společnosti VILA MARGARETA s.r.o. a vzhledem k datu zapsání do obchodního rejstříku vznikla tato společnost za účelem nákupu této vily. Aby tomu všemu nebyl konec, je nyní vila opět na prodej, asi se čeká na někoho z příznivců seriálu, který rozbije prasátko. Což o to výjezdní klubovna by to nebyla marná, jen najít někde oněch 250 miliónů, což je suma, za kterou je tento skvost nabízen.