U příležitosti vydání filmu Atentát na nosiči DVD se v pražském kinu MAT uskutečnil křest tohoto disku za účasti jednoho z hlavních protagonistů, představitele Adolfa Opálky, Radoslava Brzobohatého. Dále se akce účastnil pan Jaroslav Šuvarský, který je představeným a duchovním správcem kostela sv. Cyrila a Metoděje v Praze, kde se skuteční parašutisté schovávali před Gestapem. Jako třetí pokřtil disk režisér Otakar Fuka, kolega a spolupracovník Jiřího Sequense. Celou akci zorganizoval a křtem provázel pan Jaroslav Spěváček, autor medailonu Hříšný člověk Jiří Sequens a náš spolupracovník.

Náš fanklub byl na akci pozván, čehož si velmi vážíme. Měli jsme tak možnost krátce pohovořit s panem Brzobohatým a dovědět se tak něco zajímavostí o tomto filmu. Rádi jsme si nechali podepsat i DVD s tímto filmem.

Pan Sequens se akce bohužel nemohl zúčastnit z důvodu zdravotních komplikací.