Tento muž se objevuje v seriálu ve dvou různých úlohách. Nejprve je z něj bohatý továrník, průmyslník, který vlastní fabriku na zbraně, má rád své pohodlí, svůj velký majetek a trochu se i rád chlubí. Má také čím, protože přes své hmotné statky má i mladou ženu, která je velmi krásná. Ovšem i pro něj je osudným časem únor 1948, kdy dochází v republice k převratu a z bohatého továrníka se najednou stane vyhnanec a pronásledovaná osoba, která se snaží prchnout za hranice. Tato úloha je mu cizí a nedokáže se s ní vyrovnat. Navíc po zradě, kterou jemu a jeho přátelům připraví Bláha, je chycen a nucen strávit léta ve vězení. Tady se v jeho osobě láme chléb a nastává druhá tvář dnes již bývalého továrníka, který je v roce 1955 pouhým řidičem v sodovkárně. S touto úlohou se nakonec také vyrovná, jeho žena však od něj prchne a je zavražděna. Sám pak navede kriminálku na stopu Pavla Bláhy, který ho tehdy zradil. Svou ženu vždy miloval a často je u jejího hrobu, kam pokládá květiny. S jeho postupujícím věkem a událostmi, které si prožil se mění i jeho povaha. Zprvu působí jako vyrovnaný, veselý a bodrý chlapík s pivním bříškem, později se ale mění na trudnomyslného, depresivního a smutného člověka, kterého poznamenala nejen smrt manželky, ale i roky ve vězení, kde si zažil své. V seriálu není zobrazen jeho konec, ale zřejmě zemřel v osamění a ve svých vzpomínkách na dřívější časy.

Jeho vlastnostmi jsou vysoká inteligence a sebedůvěra, později pesimismus a ztráta víry ve spravedlnost.

Narozen : 1898 (podle knihy je mu v roce 1948 padesát let)

Zemřel : není známo